Proje Yönetim Hizmetleri

AKANA Mühendislik gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, proje çalışması olarak yürütmektedir. Yıllardır sürdürülen proje çalışmaları çerçevesinde,   şirket içerisinde proje çalışma kültürü tüm bölümler tarafından benimsenmiş bir yöntemdir. Genel olarak bir proje çalışması aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır;

 - Kavramsal Tasarım
  * Kavramsal Tasarım Dokümanı – OCD, SSS
  * Kalite Planı - QP

 - Ön Tasarım

  * Sistem Alt sistem Tasarım Dokümanı- SSDD
  * Teklife Çağrı - RFP
  * Sistem Tanımlama Dokümanı - SRS
  * Sistem Test Planı - STP
  * Sistem Test Tanımı – STD
  * Ön Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı - PDR

 - Kritik Tasarım
  * Kritik Tasarım Dokümanı – SDD
  * Çevresel Etki Değerlendirmesi - ÇED
  * Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı - CDR
 
- Uygulama
  * Prototip
  * Entegrasyon
 
- Test –Eğitim-Dokümantasyon