Kabiliyetler

Otomatik Sayısal Ağ Yaratımı

· Otomatik & Hızlı;  CAD dosyasının içeri aktarılmasıyla beraber oluşturulan ilk sayısal ağ kullanıcı tarafından ayarlanarak tüm çözüm hacmi boyunca elemanların boyutsal dağılımı kolaylıkla oluşturulabilir.

 · SGGR & CAD Muhafazası; FlowVision SGGR (Sub Grid Geometry Resolution) teknolojisi sayesinde; en karmaşık CAD geometrileri etrafında dahi kolaylıkla sayısal ağ yaratılabilmektedir.

 · Adaptasyon; İlk sayısal ağın yaratımını takiben; FlowVision farklı yöntemlerle sayısal ağ adaptasyonuna imkan vermektedir.

 · Hareketli Objeler; İlk sayısal ağın arka planda sabit kalması sayesinde; herhangi bir objenin çizgisel ya da döngüsel harekette bulunarak konum değiştirmesi ve yeni konumuna göre ilk sayısal ağ elemanlarının SGGR teknolojisi ile yeniden kesilmesi geleneksel CFD uygulamalarının oldukça ötesinde hareketli obje modellemelerini mümkün hale getirmektedir.

 

Gerçekçi Simülasyonlar

· Hareketli Objeler; Her türlü şekle sahip objeler 6 serbestlik derecesine kadar hareketli obje olarak tanımlanabilmektedir ve hareket tanımları farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

 · Esnek Çözücü Kontrolü; FlowVision, çözüm hacminin farklı bölgelerinde farklı çözücü konfigürasyonları kullanarak gerçekçi çözümlere minimum hesaplama eforu harcayarak ulaşılmasını sağlamaktadır.

 · Akışkan Katı Etkileşimi (FSI); ABAQUS CSE (Hesaplamalı Simülasyon Motoru) ile FlowVision MPM (Çoklu Fizik Yöneticisi) arasında bütüncül bir entegrasyon bulunmakta olup, her iki yazılım ortamının bağlanması için kullanıcı tarafından özel bir çalışma yapılmasına veya MPCCI benzeri harici bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır.

 · Boşluk Modeli; FlowVision özelleşmiş Boşluk Modeli ile boşluk bölgelerinde otomatik olarak bir alt sayısal ağ (sub-grid) oluşturulmakta ve küçük elemanlar kullanılmadan yüksek hassasiyetli çözümler gerçekleştirilmektedir. FlowVision Boşluk Modeli ile en-boy oranı 10-6, boyutları ise 10-6 metre mertebesine kadar inen boşlukların çözülmesi mümkün hale gelmektedir. 

· Eşlenik Isı & Kütle Transferi; Eşlenik ısı transferi ve katılar içinde ısı iletimi, komşu akışkan ve katı bölgeleri tanımlanarak yüksek hassasiyette hesaplanabilmektedir.

 · EHD; Elektro Hidro Dinamik; FlowVision elektro hidro dinamik çözücüsü ile yapılan simülasyonlar ile; bağlı elektrik iletkenliği ve dielektrik geçirgenliğinin bileşen konsantrasyonu, sıcaklık ve benzeri parametrelere göre değişimi hesaplanırken, elektrik potansiyeli ve elektrik alanı kuvvetinin çözüm hacmi içerisindeki dağılımı da gözlemlenmektedir.

 

Gelişmiş Modern Teknoloji

· Yüksek Seviye Ölçeklenebilirlik; Güçlü çözücü mimarisinin yanı sıra başta özel sayısal ağ yaklaşımı olmak üzere fiziksel modelleme konusuna getirdiği yenilikler ve ilerlemelerle beraber, geleneksel CFD hesaplamalarının üzerinde bir hızla çözüm elde etmek mümkün hale gelmiştir.

 · Esnek Konfigürasyonlar; FlowVision CFD yazılımı ve alt modülleri Linux ve Windows platformlarında kullanılmakta olup, yalnızca birkaç dakika içinde kurulum işlemi tamamlanabilmektedir. Bununla beraber; lisans, modelleme ve çözücü modül yapılarının tam esnekliğe sahip olmasıyla, büyük işletmelerde bilgi işlem yönetimi açısından her türlü konfigürasyonu kullanmak mümkün hale gelmektedir.

 ·  Optimizasyon; FlowVision ile gerçekleştirilen simülasyonlarda objelerin hareketleri ve hatta çözüm esnasında farklı objelerle değiştirilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede; şekil, konum ve sınır koşulları otomatik olarak optimize edilmekte olup, bu işlem için IOSO ve benzeri bir optimizasyon yazılımı ile entegrasyon yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Tıklayın…