Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tarafımıza verilen AR-GE Merkezi Belgesi.