Ç&İSG Yönetim Sistemi Politikamız

• Çevre & İSG ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek çevre & İSG yönetim sistemimizde sürdürülebilir başarı elde etmek,

• İlgili taraflarımızın ihtiyaç & beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanlarımızın proseslerimize ve gelişimimize destek sağladığı ve etkili Çevre & İSG bilinci oluşturmayı sağlamak,

• Risklerimizi tespit ederek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

• Şirketimizin stratejik planına ve kapsamdaki hususlara uyum sağlamak,

• Çevre & İSG ile ilgili faaliyetlere eğitimler ve diğer çalışmalar ile tüm personelin katılımını teşvik etmek ve çalışanların sorumluluk bilincinin olarak benimsetilmesini sağlamak,

• Enerji & doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlamak,

• Üst yönetimin liderliğinde iş sağlığı & güvenliği bilincinin artırılması ve çevremizi korumak adına tüm çalışanlarımızın desteğiyle Çevre & İSG performansını sürekli geliştirmek.