Ç&İSG Yönetim Sistemi Politikamız

1.  Çevre & İSG ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmek,

2.  Risklerimizi tespit ederek, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

3.  Atıklarımızın tekrar kullanımı sağlamak,

4. Çevre & İSG konularındaki faaliyetlerimizden etkilenen çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğitmek, bilgilendirmek ve denetlemek ve sistemimizin gözden geçirilmesini sağlayarak, sürekli iyileştirmek,

5.  Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

6.  Çevre&İSG ile ilgili faaliyetlere katılmayı ve katılımı teşvik etmek,